Regulamin - www.busydopolski.pl

Regulamin

Regulamin Serwis busydopolski.pl udostępnia wszystkim swoim użytkownikom system ogłoszeń płatnych, zwany dalej SYSTEMEM pod warunkiem respektowania postanowień niniejszego regulaminu.

Słowniczek:

System - portal www.busydopolski.pl do umieszczania ogłoszeń dla firm transportowych.

Ogłoszenie - Informacja o sprzedaży, kupnie, świadczeniu usług i innych zamieszczona w SYSTEMIE

Kategoria - dział tematyczny w którym znajduje się ogłoszenie

Redakcja - właściciel serwisu busydopolski.pl

Użytkownik - osoba lub firma dodająca ogłoszenie

Aktualizacja - zmiana treści ogłoszenia


R E G U L A M I N :


1. Dodanie ogłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu oraz akceptację politykę plików cookie, oraz wniesieniu odpowiedniej opłaty za wybrany okres czasu.

2. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w ogłoszeniu adres email, treści komercyjnych wysyłanych przez redakcję oraz podmioty z nią współpracujące.

3. Zabrania się publikowania ogłoszeń w kategoriach nieodpowiadających treści ogłoszenia.

4. Zabrania się publikowania treści obraźliwych mających na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich.

5. Ogłoszenia publikowane przez Użytkowników nie mogą zawierać treści łamiących prawo.

6. Ogłoszenia publikowane przez Użytkowników nie mogą zawierać treści i materiałów pornograficznych.

7. Ogłoszenia publikowane przez Użytkowników nie mogą wzywać do popełniania przestępstw ani propagować przemoc.

8. Ogłoszenia publikowane przez Użytkowników nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

9. Ogłoszenia publikowane przez Użytkowników nie mogą wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej.

10. Ogłoszenia publikowane przez Użytkowników nie mogą zawierać treści obscenicznych i obraźliwych.

11. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za zamieszczone przez siebie ogłoszenie oraz elementy graficzne (zdjęcia, loga, grafiki).

12. Redakcja nie ma obowiązku informowania użytkownika o usunięciu ogłoszenia.

13. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyłączenia SYSTEMU na czas nieokreślony bez podania przyczyny .

14. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń zawierających treści, o których mowa w pkt. 3-10

15. Redakcja zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do całego portalu jak i niektórych jego części użytkownikom łamiącym regulamin SYSTEMU.

16. Wyróżnienie ogłoszenia na prośbę jego autora jest płatne - 10 euro/tydzień.

17. Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji.


18. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.